ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЛАСТ ВАРНА И ДОБРИЧАгенция "Шанс 2 - С.Митева" ЕООД, включва широк набор услуги, свързани с покупко-продажбата на земи директно от собственик, от посредник или от корпоративен клиент.  В нашият офис ще получите консултации, съвети и актуална информация за цената на земята.

Продай земя с нас сега!

Попълнете Вашите данни:Актуални предложения за продажба на земеделска земяОбласт Община Землище Катeгория Вид Площ (дка) Цена (лв.) Код
Област Община Землище Катeгория Вид Площ (дка) Цена (лв.) Код
област Добрич община Каварна с. Хаджи Димитър 3 нива 130 2400 лв. 1578
област Добрич община Каварна с. Могилище 3 нива 17 2100 лв. 1577
област Добрич община Каварна с. Видно 3 нива 55 2300 лв. 1576
област Добрич община Каварна с. Могилище 3 нива 20 2200 лв. 1575
област Добрич община Крушари с. Добрин 3 нива 80 2200 лв. 1574
област Добрич община Крушари с. Коритен 3 нива 60 2000 лв. 1573
област Добрич община Крушари с. Крушари нива 10 1600 лв. 1572
област Добрич община Крушари с. Полковник Дяково нива 80 2200 лв. 1571
област Добрич община Крушари с. Северняк 3 нива 15 2000 лв. 1570
област Силистра община Кайнарджа с. Краново 3 нива 84 1400 лв. 1569
област Добрич община Добрич с.Полковник Минково 3 нива 41 2850 лв. 1568
област Добрич община Добрич с.Соколник 3 нива 20 1650 лв. 1566
област Добрич община Добрич с.Дебрене 3 нива 14 1650 лв. 1565
област Варна община Аксаково с.Любен Каравелово 3 нива 21 1500 лв. 1564
област Варна община Дългопол с. Цонево 3 нива 10 1400 лв. 1563
област Варна община Провадия с. Петров дол 4 нива 6 1000 лв. 1560
област Добрич община Каварна с. Свети Никола 3 нива 10 2250 лв. 1559
област Добрич община Каварна с. Камен бряг 4 други 17 1300 лв. 1558
област Добрич община Каварна с. Видно 3 нива 20.500 2350 лв. 1557
област Добрич община Шабла с. Пролез 3 нива 14 2250 лв. 1556
област Варна община Аксаково с.Крумово 3 пасище 41 1800 лв. 1555
област Варна община Ветрино с. Неофит Рилски 2 нива 10 1800 лв. 1554
област Варна община Аксаково с.Новаково 3 нива 15 950 лв. 1552
област Варна община Провадия с. Петров дол 4 нива 10 1150 лв. 1551
област Добрич община Добрич с.Тянево 4 нива 10 2100 лв. 1550
област Добрич община Балчик с. Дропла 4 нива 18 2750 лв. 1549
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 21 2250 лв. 1548
област Добрич община Генерал Тошево с. Средина 3 нива 90.800 2600 лв. 1547
област Добрич община Добрич с.Карапелит 3 нива 20 2250 лв. 1546
област Добрич община Тервел с. Каблешково 3 нива 20 1800 лв. 1545
област Добрич община Шабла с. Бoжаново 3 нива 37 2200 лв. 1543
област Добрич община Шабла с. Бoжаново 3 нива 18 2200 лв. 1542
област Добрич община Шабла с. Твърдица 3 нива 2 2200 лв. 1541
област Добрич община Каварна с. Могилище 3 нива 45 2300 лв. 1540
област Добрич община Добрич с.Алцек 3 нива 34 2630 лв. 1539
област Добрич община Шабла с. Езерец 3 нива 13 2250 лв. 1538
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 40 2300 лв. 1537
област Добрич община Каварна с. Крупен 3 нива 51 2400 лв. 1536
област Добрич община Добрич с.Вратарите 3 нива 10.400 2100 лв. 1533
област Варна община Долни чифлик с. Солник 4 нива 22 700 лв. 1532
област Добрич община Шабла с. Бoжаново 3 нива 13 2300 лв. 1531
област Добрич община Каварна с. Септемврийци 3 нива 374.200 2500 лв. 1530
област Добрич община Шабла гр. Шабла 3 нива 49.900 2400 лв. 1529
област Добрич община Шабла с. Твърдица 3 нива 125.700 2500 лв. 1528
област Добрич община Шабла с. Смин 3 нива 65.700 2300 лв. 1527
област Добрич община Шабла с. Пролез 3 нива 15 2300 лв. 1526
област Добрич община Шабла с. Дуранкулак 3 нива 84 2400 лв. 1525
област Добрич община Шабла с. Граничар 3 нива 35 2300 лв. 1524
област Добрич община Шабла с. Ваклино 3 нива 26.200 2300 лв. 1523
област Добрич община Каварна с. Могилище 3 нива 37 2400 лв. 1522
област Добрич община Добрич с.Камен 3 нива 20 2200 лв. 1520
област Добрич община Каварна с. Иречек 3 нива 63 2500 лв. 1519
област Добрич община Добрич с.Черна 3 нива 187 2300 лв. 1518
област Добрич община Крушари с. Лозенец 4 нива 5 2000 лв. 1517
област Добрич община Каварна с. Челопечене 2 нива 90 2400 лв. 1516
област Добрич община Каварна с. Раковски 3 нива 81 2400 лв. 1515
област Добрич община Каварна с. Свети Никола 3 нива 84 2300 лв. 1512
област Добрич община Каварна с. Нейково 3 нива 43 2400 лв. 1511
област Добрич община Добрич с.Ново Ботево 3 нива 34 2300 лв. 1510
област Добрич община Добрич с.Вратарите 3 нива 10.400 2100 лв. 1509
област Добрич община Добрич с.Гешаново 3 нива 31.700 2000 лв. 1507
област Добрич община Каварна с. Камен бряг 3 нива 80 2400 лв. 1506
област Добрич община Генерал Тошево с. Росен 3 нива 60 2300 лв. 1505
област Добрич община Добрич с.Пчелник 3 нива 25 2300 лв. 1504
област Добрич община Генерал Тошево с. Снягово 4 нива 10 2200 лв. 1503
област Добрич община Добрич с.Златия 3 нива 11 2200 лв. 1502
област Добрич община Крушари с. Абрит 4 нива 25 2200 лв. 1501
област Варна община Суворово с. Николаевка 3 нива 16.700 1500 лв. 1499
област Добрич община Добрич с.Камен 3 нива 20 2200 лв. 1498
област Добрич община Добрич с.Самуилово 3 нива 30 2250 лв. 1496
област Добрич община Генерал Тошево с. Краище 3 нива 51.600 2200 лв. 1495
област Добрич община Каварна с. Българево 2 нива 20 2300 лв. 1494
област Добрич община Добрич с.Дебрене 4 нива 25 2250 лв. 1493
област Добрич община Добрич с.Долина 3 нива 12 2200 лв. 1492
област Добрич община Шабла с. Горун 3 нива 15 2300 лв. 1490
област Добрич община Добрич с.Подслон 3 нива 40.500 2300 лв. 1489
област Добрич община Генерал Тошево с. Лозница 4 нива 85 2300 лв. 1488
област Добрич община Каварна с. Поручик Чунчево 3 нива 24 2400 лв. 1487
област Добрич община Каварна с. Свети Никола 3 други 32 2000 лв. 1486
област Добрич община Добрич с.Ведрина 3 нива 15.600 2200 лв. 1485
област Добрич община Каварна с. Септемврийци 3 нива 140 2500 лв. 1483
област Добрич община Добрич с.Крагулево 3 нива 88 2300 лв. 1482
област Варна община Суворово гр. Суворово 3 нива 550 1450 лв. 1481
област Добрич община Каварна с. Хаджи Димитър 3 нива 130 2400 лв. 1480
област Добрич община Тервел с. Брестница 3 нива 66 1800 лв. 1479
област Добрич община Тервел с. Нова Камена 3 нива 160 2280 лв. 1477
област Добрич община Добрич с.Карапелит 3 нива 113 2300 лв. 1476
област Варна община Аксаково гр.Аксаково 9 други 24 1400 лв. 1475
област Добрич община Добрич с.Тянево 3 нива 18 2100 лв. 1474
област Силистра община Кайнарджа с. Краново 3 нива 84 2300 лв. 1473
област Варна община Провадия с. Златина 3 нива 41 1600 лв. 1472
област Добрич община Тервел с. Нова Камена 3 нива 60 2300 лв. 1470
област Добрич община Крушари с. Лозенец 4 нива 5 2100 лв. 1469
област Варна община Аксаково гр.Аксаково 9 нива 24 1500 лв. 1468
област Добрич община Добрич с.Ведрина 3 нива 5 1950 лв. 1467
област Добрич община Шабла с. Крапец 3 нива 25 2500 лв. 1466
област Добрич община Добрич с.Дебрене 3 нива 13 1600 лв. 1465
област Добрич община Тервел с. Войниково 3 нива 10 2100 лв. 1464
област Варна община Белослав с. Белослав 4 нива 900 900 лв. 1463
област Варна община Вълчи дол с. Караманите 2 нива 14 1900 лв. 1461
област Варна община Дългопол с. Цонево 5 нива 9 1000 лв. 1460
област Варна община Провадия с. Венчан 3 нива 5.300 1600 лв. 1459
област Варна община Вълчи дол с. Щипско 3 нива 20 1750 лв. 1458
област Добрич община Шабла с. Черноморци 3 нива 24 2500 лв. 1456
област Варна община Суворово с. Чернево 5 нива 11 1300 лв. 1454
област Добрич община Генерал Тошево с. Росица 3 нива 180 2750 лв. 1453
област Варна община Аксаково с.Орешак 7 нива 15 850 лв. 1452
област Добрич община Добрич с.Хитово 4 нива 18 2050 лв. 1451
област Добрич община Генерал Тошево с. Снягово 3 нива 65 2600 лв. 1450
област Варна община Провадия с. Овчага 4 нива 20 1500 лв. 1449
област Добрич община Каварна с. Българево 7 нива 25 1900 лв. 1448
област Варна община Аврен с. Тръстиково 4 нива 10 1100 лв. 1447
област Добрич община Каварна с. Челопечене 3 нива 43 2350 лв. 1446
област Добрич община Генерал Тошево с. Средина 3 нива 75 2600 лв. 1445
област Добрич община Тервел с. Безмер 4 нива 4 1900 лв. 1443
област Варна община Суворово гр. Суворово 3 нива 550 1450 лв. 1442
област Варна община Дългопол с. Величково 7 пасище 10 400 лв. 1441
област Варна община Аксаково с.Кичево 3 нива 19 1700 лв. 1440
област Добрич община Шабла с. Езерец 3 нива 40 2800 лв. 1439
област Добрич община Балчик с. Бобовец 3 нива 212 2800 лв. 1438
област Варна община Вълчи дол с. Караманите 2 нива 14 2000 лв. 1437
област Добрич община Балчик с. Кранево 4 нива 3.500 1000 лв. 1436
област Добрич община Балчик с. Тригорци 3 нива 35 2800 лв. 1435
област Добрич община Генерал Тошево с. Огражден 3 нива 130 2600 лв. 1434
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 12.500 2100 лв. 1433
област Добрич община Балчик с. Рогачево 5 нива 3 900 лв. 1432
област Добрич община Балчик с. Рогачево 5 нива 3 900 лв. 1431
област Добрич община Шабла с. Горичане 3 нива 38 2400 лв. 1430
област Добрич община Генерал Тошево с. Кардам 3 нива 340 2600 лв. 1429
област Варна община Суворово с. Чернево 5 нива 11 1350 лв. 1428
област Добрич община Каварна с. Челопечене 3 нива 44 2350 лв. 1426
област Добрич община Добрич с.Стожер 3 нива 30 2250 лв. 1425
област Добрич община Добрич с.Одринци 3 нива 11 2200 лв. 1424
област Добрич община Добрич с.Одринци 6 нива 13 2200 лв. 1423
област Варна община Аксаково с.Въглен 7 нива 5 1150 лв. 1422
област Варна община Аксаково с.Въглен 3 нива 8 1350 лв. 1421
област Варна община Провадия с. Венчан 3 нива 5.5 1500 лв. 1420
област Варна община Аксаково с.Генерал Кантаржиево 3 нива 20 1650 лв. 1415
област Добрич община Крушари с. Зимница 4 нива 19 2100 лв. 1414
област Добрич община Балчик с. Кранево 4 нива 4 1050 лв. 1413
област Добрич община Добрич с.Божурово 3 нива 24 2500 лв. 1412
област Варна община Долни чифлик с. Горен чифлик 4 нива 21 950 лв. 1411
област Варна община Аксаково с.Водица 4 нива 10.500 1100 лв. 1410
област Варна община Аксаково с.Водица 3 нива 65 1350 лв. 1409
област Добрич община Балчик с. Бобовец 3 нива 21 2600 лв. 1408
област Варна община Аврен с. Близнаци 5 нива 5 1100 лв. 1407
област Варна община Аврен с. Близнаци 4 нива 13 1100 лв. 1406
област Добрич община Балчик с. Гурково 3 нива 11 2450 лв. 1405
област Добрич община Добрич с.Хитово 4 нива 18 2100 лв. 1404
област Добрич община Тервел с. Безмер 4 нива 4 2100 лв. 1403
област Добрич община Тервел с. Попгруево 3 нива 10 2100 лв. 1402
област Добрич община Балчик гр. Балчик 3 нива 10 2600 лв. 1401
област Добрич община Шабла с. Тюленово 3 нива 68 2900 лв. 1398
област Добрич община Балчик с. Тригорци 3 нива 35 2800 лв. 1396
област Добрич община Добрич с.Ловчанци 3 нива 25 2500 лв. 1395
област Варна община Суворово гр. Суворово 3 нива 500 1450 лв. 1394
област Добрич община Добрич с.Полковник Свещарово 3 нива 20 2200 лв. 1393
област Добрич община Шабла с. Тюленово 3 нива 13 2100 лв. 1392
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 15 2200 лв. 1391
област Добрич община Каварна с. Белгун 2 нива 23.700 2200 лв. 1390
област Добрич община Генерал Тошево с. Росен 2 нива 15 2300 лв. 1389
област Добрич община Генерал Тошево с. Росица 3 нива 50 2200 лв. 1388
област Добрич община Каварна с. Вранино 3 нива 27 2300 лв. 1387
област Варна община Вълчи дол с. Бояна 3 нива 32 2000 лв. 1386
област Добрич община Добрич с.Ведрина 3 нива 10 2200 лв. 1384
област Добрич община Генерал Тошево с. Сърнино 3 нива 20 2200 лв. 1383
област Добрич община Генерал Тошево с. Житен 3 нива 14 2300 лв. 1382
област Добрич община Шабла с. Езерец 3 нива 40 2800 лв. 1381
област Варна община Долни чифлик с. Солник 4 нива 9 750 лв. 1379
област Добрич община Каварна с. Крупен 3 нива 50 2200 лв. 1378
област Добрич община Каварна с. Крупен 3 нива 50 2200 лв. 1377
област Добрич община Каварна с. Белгун 3 нива 10 2150 лв. 1375
област Добрич община Генерал Тошево с. Калина 3 нива 35.500 2200 лв. 1374
област Добрич община Балчик с. Змеево 3 нива 45 2800 лв. 1372
област Добрич община Балчик с. Храброво 3 нива 34.501 2800 лв. 1371
област Добрич община Балчик с. Ляхово 3 нива 60 2800 лв. 1370
област Варна община Аксаково с.Крумово 3 нива 124 1500 лв. 1369
област Варна община Долни чифлик с. Венелин 4 нива 38 900 лв. 1368
област Добрич община Добрич с.Житница 3 нива 27 2200 лв. 1367
област Добрич община Добрич с.Бдинци 3 нива 4 1850 лв. 1366
област Добрич община Балчик гр. Балчик 3 нива 75 2800 лв. 1365
област Добрич община Генерал Тошево с. Сираково 3 нива 23 2200 лв. 1364
област Добрич община Каварна с. Белгун 3 нива 18 2300 лв. 1363
област Добрич община Балчик с. Бобовец 3 нива 200 2800 лв. 1362
област Добрич община Каварна с. Раковски 3 нива 17.5 2300 лв. 1361
област Добрич община Каварна с. Българево 3 нива 26 2100 лв. 1360
област Добрич община Каварна с. Иречек 3 нива 26 2300 лв. 1359
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 40 2300 лв. 1358
област Добрич община Добрич с.Стожер 3 нива 52 2300 лв. 1357
област Добрич община Генерал Тошево с. Средина 3 нива 90.8 2600 лв. 1356
област Варна община Аврен с. Приселци 6 нива 4.5 600 лв. 1355
област Добрич община Шабла с. Езерец 3 нива 44 2300 лв. 1353
област Добрич община Шабла с. Бoжаново 4 нива 27 2200 лв. 1351
област Добрич община Шабла с. Крапец 3 нива 25 2500 лв. 1350
област Добрич община Добрич с.Житница 3 нива 27 2200 лв. 1349
област Добрич община Каварна с. Иречек 3 нива 50 2200 лв. 1348
област Добрич община Каварна с. Видно 3 нива 100 2200 лв. 1347
област Добрич община Каварна с. Челопечене 2 нива 20 2200 лв. 1346
област Добрич община Балчик с. Тригорци 3 нива 28 2500 лв. 1345
област Добрич община Тервел с. Брестница 3 нива 66 1750 лв. 1344
област Добрич община Шабла с. Крапец 3 нива 45 2300 лв. 1341
област Варна община Суворово с. Изгрев 2 нива 20 1500 лв. 1339
област Добрич община Шабла с. Пролез 3 нива 44 2100 лв. 1338
област Добрич община Шабла гр. Шабла 3 нива 20 2100 лв. 1337
област Добрич община Шабла с. Пролез 3 нива 44 2200 лв. 1336
област Добрич община Балчик с. Тригорци 3 нива 48 2550 лв. 1335
област Добрич община Генерал Тошево с. Росен 3 нива 50 2150 лв. 1334
област Добрич община Тервел с. Зърнево 2 нива 22 1750 лв. 1333
област Варна община Аксаково с.Климентово 6 нива 12 1300 лв. 1331
област Добрич община Добрич с.Енево 3 нива 18 1900 лв. 1330
Начало    За нас    Обяви    Продай имот    Услуги    За Контакт     0885 558 300